Category: Cửa hàng đồ câu cá

Cửa hàng đồ câu cá

Cửa hàng dụng cụ câu cá

Có nhiều loại dụng cụ câu cá từ cơ bản đến phức tạp để người yêu thích bộ môn câu cá tự do lựa chọn. Tuy nhiên, các dụng cụ cơ bản nhất để bắt đầu một chuyến câu cá bao gồm: cần câu (dây và lưỡi câu) và mồi […]