BẢO MẬT THÔNG TIN

1. Mục đích áp dụng
Chính sách bảo mật và chia sẻ thông tin này (“Chính Sách”) nhằm đảm bảo an toàn thông tin liên quan đến các tổ chức, cá nhân tham gia truy cập và/hoặc giao dịch trên website docaucagiare.com thuộc quyền sở hữu của Tô Đình Hợp MST: 8330225038 được đặt tên giao dịch là Đồ câu cá giá rẻ.
Chính Sách này mô tả cách  Đồ câu cá giá rẻ tiếp nhận, tổng hợp, lưu giữ, sử dụng và bảo vệ thông tin của các tổ chức, cá nhân tham gia truy cập, giao dịch trên Đồ câu cá giá rẻ (“Khách Hàng”). Việc Khách Hàng truy cập hoặc thực hiện giao dịch trên Đồ câu cá giá rẻ được hiểu là Khách Hàng đã đọc, hiểu và đồng ý tuân thủ Chính Sách này, kể cả các phiên bản sửa đổi, bổ sung của Chính Sách. Phiên bản sửa đổi, bổ sung Chính Sách này (nếu có) sẽ có hiệu lực sau 5 ngày kể từ ngày việc sửa đổi, bổ sung Chính Sách được thông báo trên Đồ câu cá giá rẻ.
2. Quy định cụ thể
1. Về việc thu thập thông tin
– Khi Khách Hàng thực hiện giao dịch và/hoặc đăng ký mở tài khoản tại Đồ câu cá giá rẻ, tùy từng thời điểm, Khách Hàng phải cung cấp một số thông tin cần thiết cho việc thực hiện giao dịch và/hoặc đăng ký tài khoản (“Thông Tin Khách Hàng”).
– Khách Hàng có trách nhiệm đảm bảo những thông tin Khách Hàng cung cấp là đầy đủ và chính xác và luôn cập nhật thông tin để đảm bảo tính đầy đủ và chính xác. Đồ câu cá giá rẻ không chịu trách nhiệm giải quyết bất kỳ tranh chấp nào nếu thông tin Khách Hàng cung cấp không chính xác hoặc không được cập nhật hoặc giả mạo.
– Khách Hàng đồng ý cho Đồ câu cá giá rẻ ghi âm và lưu giữ lại nội dung (h) các cuộc gọi của Khách Hàng đến số tổng đài chăm sóc khách hàng của Đồ câu cá giá rẻ; và (hh) các cuộc gọi từ bộ phận chăm sóc khách hàng của Đồ câu cá giá rẻ cho Khách Hàng (sau đây được gọi chung là “Bản Ghi Âm”).
2. Về việc lưu giữ và bảo mật thông tin riêng
– Mọi Thông Tin Khách Hàng, cũng như các thông tin trao đổi giữa Khách Hàng và Đồ câu cá giá rẻ đều được lưu giữ và bảo mật bởi hệ thống của Đồ câu cá giá rẻ.
Đồ câu cá giá rẻ có các biện pháp thích hợp về kỹ thuật và an ninh để ngăn chặn việc truy cập, sử dụng trái phép Thông Tin Khách Hàng. Đồ câu cá giá rẻ cũng thường xuyên phối hợp với các chuyên gia bảo mật nhằm cập nhật những thông tin mới nhất về an ninh mạng để đảm bảo sự an toàn cho Thông Tin Khách Hàng khi Khách Hàng truy cập, đăng ký mở tài khoản và/hoặc sử dụng các tính năng của Đồ câu cá giá rẻ. Khi thu thập dữ liệu, Đồ câu cá giá rẻ thực hiện lưu giữ và bảo mật Thông Tin Khách Hàng tại hệ thống máy chủ và các Thông Tin Khách Hàng này được bảo đảm an toàn bằng các hệ thống tường lửa (firewall), các biện pháp kiểm soát truy cập, mã hóa dữ liệu.
– Các thông tin thanh toán của Khách Hàng được chúng tôi bảo vệ theo tiêu chuẩn quốc tế với nguyên tắc không ghi nhận các dữ liệu quan trọng của thẻ(số thẻ, họ tên, số CVV) trên hệ thống của Đồ câu cá giá rẻ. Giao dịch thanh toán của Khách Hàng được thực hiện trên hệ thống của ngân hàng liên kết của Đồ câu cá giá rẻ.
– Đồ câu cá giá rẻ không cho phép các bên thứ ba theo dõi hoặc thu thập thông tin của Khách Hàng trên các website thành phần của Đồ câu cá giá rẻ.
– Đối với các tài khoản đã đóng chúng tôi vẫn lưu trữ Thông Tin Cá Nhân và truy cập của Bạn để phục vụ cho các mục đích phòng chống gian lận, điều tra, giải đáp thắc mắc… Các Thông Tin Cá Nhân này sẽ được Chúng Tôi lưu giữ trên hệ thống máy chủ tối đa trong vòng 12(mười hai) tháng kể từ ngày Bạn đóng tài khoản trên Đồ câu cá giá rẻ. Sau khi thời hạn này kết thúc, Chúng Tôi sẽ tiến hành xóa vĩnh viễn Thông Tin Cá Nhân của Bạn.
– Khách Hàng tuyệt đối không được có bất kỳ hành vi sử dụng công cụ, chương trình để can thiệp trái phép vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu của Đồ câu cá giá rẻ, cũng như bất kỳ hành vi nào khác nhằm phát tán, cổ vũ cho các hoạt động với mục đích can thiệp, phá hoại hay xâm nhập vào dữ liệu của hệ thống Đồ câu cá giá rẻ, cũng như các các hành vi mà pháp luật Việt Nam nghiêm cấm. Trong trường hợp Chúng Tôi phát hiện Bạn có hành vi cố tình giả mạo, gian lận, phát tán các thông tin trái phép,… Chúng tôi có quyền chuyển Thông Tin Cá Nhân của Bạn cho các cơ quan có thẩm quyền để xử lý theo quy định pháp luật.
3. Về việc sử dụng Thông Tin Khách Hàng
– Đồ câu cá giá rẻ có quyền sử dụng các thông tin Khách Hàng cung cấp, bao gồm nhưng không giới hạn ở Thông Tin Khách Hàng để:
– Cung cấp các dịch vụ/tiện ích cho Khách Hàng dựa trên nhu cầu và các thói quen của Khách Hàng khi truy cập vào Đồ câu cá giá rẻ;
– Gửi các thông báo, trao đổi thông tin giữa Khách Hàng với Đồ câu cá giá rẻ, các website khác của Đồ câu cá giá rẻ, hoặc ngược lại;
– Phát hiện, ngăn chặn các hoạt động giả mạo, phá hoại tài khoản của Khách Hàng hoặc các hoạt động giả mạo nhận dạng của Khách Hàng trên Đồ câu cá giá rẻ;
– Liên lạc, hỗ trợ liên lạc và giải quyết với Khách Hàng trong những trường hợp đặc biệt.
4. Về việc liên kết với các website khác
– Khách Hàng có trách nhiệm bảo vệ thông tin tài khoản của mình và không cung cấp bất kỳ thông tin nào liên quan đến tài khoản và mật khẩu truy cập trên Đồ câu cá giá rẻ trên các website khác ngoại trừ khi đăng nhập vào địa chỉ chính thức của Đồ câu cá giá rẻ tại docaucagiare.com.
– Khách Hàng không chịu trách nhiệm về những vấn đề phát sinh khi Khách Hàng truy cập vào Đồ câu cá giá rẻ từ các website khác không phải là website chính thức của Đồ câu cá giá rẻ.
5. Về việc chia sẻ Thông Tin Khách Hàng
– Đồ câu cá giá rẻ không cung cấp Thông Tin Khách Hàng cho bất kỳ bên thứ ba nào trừ trường hợp phải thực hiện theo yêu cầu của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, hoặc theo quy định của pháp luật, hoặc khi việc cung cấp thông tin đó là cần thiết để Đồ câu cá giá rẻ cung cấp dịch vụ/tiện ích cho Khách Hàng (ví dụ: cung cấp các thông tin giao nhận cần thiết cho các đơn vị đối tác vận chuyển …).
6. Liên hệ, giải đáp thắc mắc
Bất kỳ khi nào Khách Hàng cần hỗ trợ, hãy gọi đến số hotline của Đồ câu cá giá rẻ 0983 491 889 hoặc gửi email đến địa chỉ: chuoidocaugiare@gmail.com.